open menu

Kulturpolitisk nettverk

Kulturpolitisk nettverk i SV er et rådgivende organ for partiet i kulturpolitiske spørsmål. Nettverket består av personer med innsikt og interesse for kulturpolitikk. Nettverket teller for tiden 16 medlemmer og er satt sammen for å sikre bred representasjon av ulike fagfelt og kunstarter.

Nettverket møtes 2 – 4 ganger i året og alltid i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. Nettverket gir råd til SVs stortingsgruppe og fører elles egne kulturpolitiske diskusjoner. Noen eksempler på slike diskusjoner kan være åndsverksrettigheter og digitalisering, mediepolitikk, fordeling av tippemidlene, integreringspolitikk o.l. Nettverket fremmer anbefalinger i slike saker til partiets organer.

 

Nettverket ledes av et arbeidsutvalg valgt av nettverket på vårmøtet. For tiden bestå arbeidsutvalget av:

Carl Morten Amundsen (leder) cma@detnorsketeatret.no,

Hilde Maisey hildemaisey@mac.com

Trond Eklund Johansen post@ludus.no

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter