open menu

Internasjonalt utvalg

Internasjonal solidaritet har siden oppstarten vært en av pilarene i SV. Internasjonalt utvalg har et ansvar for at SV har en oppdatert og relevant utenrikspolitiske debatt. IU skal også forberede særlig viktige prinsipielle eller vanskelige saker på oppdrag fra sentral- eller landsstyret.

Utvalget har også et ansvar for å holde kontakt med viktige likesinnede partier og organisasjoner i andre land og for at erfaringene fra dette samarbeidet gjøres kjent i partiet. Strategiene for dette arbeidet skal fremlegges sentralstyret i de årlige arbeidsplanene. Særlig viktig er erfaringene med organisering eller med politiske spørsmål som også blir diskutert i Norge. Sentralstyret ved AU har ansvaret for dette punktet når det gjelder søsterpartiene våre i de nordiske landene.

I Norge har utvalget et ansvar for å bygge nettverk av SV-ere som jobber med, eller er spesielt interessert i, internasjonale spørsmål. Utvalget har også ansvaret for kontakten med diasporamiljøer dersom det viktigste temaet for samarbeidet er internasjonale spørsmål.

Gjermund Skaar (leder)
Mobil: 92217700
E-post: gjermund.skaar@gmail.com

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter