open menu

Faglig utvalg

I arbeidet for en jevnere fordeling er fagbevegelsen vår viktigste samarbeidspartner. Utvalget skal bistå sentralstyret med å utvikle og følge opp en strategi for hvordan SV best kan støtte opp om fagbevegelsens krav politisk, hvordan partiet kan styrke sin posisjon internt i fagbevegelsen og hvordan partiet kan styrke samarbeidet mellom faglig aktive SVere.

Faglig utvalg skal også bidra til å utvikle det lokale faglig-politiske samarbeidet gjennom å bidra til å samle inn og dele gode historier, oppskrifter på hvordan vellykket samarbeid har blitt organisert og tips til hvordan lokallagene kan jobbe med fagbevegelsen lokalt. Strategiene for dette arbeidet skal fremlegges sentralstyret i de årlige arbeidsplanene.

En gang i året, gjerne i sammenheng med andre arrangement, skal utvalget avholde en samling for faglig aktive SV-ere.

Knut Øygard (leder)
Mobil: 90167667
E-post: koygard@mac.com

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter