Ingen amerikanske baser i Norge

SV-ere over hele landet jobber for tida mot ny baseavtale i Norge. Her kommer noen tips til hvordan ditt lokallag kan bidra, med et faktaark og en mal til leserinnlegg, som vi håper kan være nyttig.

Denne våren jobber en rekke fredsorganisasjoner for å spre informasjon og stanse den nye baseavtalen som Norge er i ferd med å inngå med USA.

Forslaget fra regjeringen er nå på høring, og Stortinget skal behandle saken før sommeren.

Det er startet et aksjonsnettverk «Aksjon mot baseavtale med USA» der blant andre SV og SU er tilslutta, sammen med flere fredsorganisasjoner, lokale LO-avdelinger, og andre partier. Dette nettverket koordinerer mobiliseringa.

Hvordan kan vi påvirke og spre bevisshet?

Det er særlig viktig at det opprettholdes politisk trykk i de største byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø) og de stedene der basene er tenkt. Dette gjelder Sola, Rygge/Moss, Ramsund og Evenes.

Hvorfor er dette en viktig sak?

Norge har siden 1949 ment at «det ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep.» (Baseerklæringen av 1949). Denne nye avtalen med USA er et brudd med baseerklæringen, og dermed intensjonen i basepolitikken siden Norge ble medlem i NATO. Avtalen innebærer å avgi suverenitet på norsk jord, og vil gjøre norsk territorium til et mer aktivt område i stormaktsrivaliseringen med økt spenning i våre områder. Se faktaarket for mer informasjon.

Har du spørsmål til IU, eller innspill til vårt arbeid? Ta gjerne kontakt med utvalgsleder Gjermund Skaar på gjermund.skaar@sv.no

Last ned faktaark og leserinnlegg

faktaark-amerikanske-baser-i-norgeLast ned
leserinnlegg_amerikanske-baserLast ned

Delebilder