open menu

Heldagsskolen – framtidens skoledag

Vi vil lage en ny og bedre skoledag for elevene. I heldagsskolen er det bedre tid til dybdelæring og kreativ læring – for kunnskapen som virkelig sitter. Flere lærere gir mer tid til hver elev. Leksene gjøres på skolen med lærer til stede, så barn og familie faktisk har fri når skoledagen er over. Et sunt skolemåltid og fysisk aktivitet hver dag gir påfyll underveis.

Heldagsskolen – veien til dybdelæring

Med litt ekstra tid kan skolen gi elevene en mer helhetlig skoledag med bedre læring. SV foreslår at de minste elevene er to skoletimer lenger på skolen, og tilsvarende kortere på SFO. Det vil gi et bedre tilbud de timene de fleste barn uansett er på skolen.

Målet er økt kvalitet. Den viktigste kunnskapen er ikke den som sitter på ukestesten, men den som varer livet ut og gir grunnlag for å lære mer. Slik kunnskap får vi gjennom dybdelæring og kreativ læring. Denne læringen er det større rom for i heldagsskolen. Det er mer tid til praktiske og estetiske fag, til prosjektarbeid og tverrfaglighet. Og til å hjelpe elevene som trenger litt ekstra støtte.

Flere lærere gir mer elevtid

I heldagsskolen er det en maksgrense for hvor mange elever det kan være per lærer. Maks 15 elever per lærer på 1.–4. trinn, og maks 20 elever per lærer i resten av grunnskolen. Det sikrer lærerne bedre tid til å gi tilpasset opplæring til hver eneste elev. Elevene skal vite at læreren har tid til å se og hjelpe akkurat dem.

Fra hjemmelekser til skolelekser

Øving er noe av det viktigste i skolen. Ingen blir gode i lesing, skriving eller regning uten å øve. I dag er dette viktige arbeidet skjøvet ut av skolen og inn i hjemmet, som hjemmelekser. Det er urettferdig for de elevene som får lite eller ingen hjelp hjemme, og gir leksemas på kveldstid for de fleste.

SV vil i stedet at leksene gjøres i skoletiden med en lærer til stede. Da kan vi sørge for at alle elevene får hjelp til det viktige øvingsarbeidet. Og elevene vil få helt fri når skoledagen er over, slik at barna får mer kvalitetstid med familie og venner om kvelden.

 

Vil du vite mer om hva SV mener?

Les SVs arbeidsprogram

Les SVs prinsipprogram

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter