Psykisk helse

Psykiske helseplager rammer svært mange av oss i løpet av livet. Da må vi ha behandling som hjelper, når det er nødvendig. Et samfunn som gir økonomisk trygghet, deltagelse i samfunnet og trygge oppvekstvilkår er viktig både for å forebygge og for å gjøre det lettere å leve med psykiske helseplager.

Psykiske lidelser er komplekse, arter seg ulikt og har mange årsaker. Det må hjelpetilbudet speile, og vi må ha et variert og brukerorientert tilbud av høy kvalitet. SV er bekymret for at vi ikke klarer det store behovet vi ser for mer tilbud i psykisk helsetilbud, og motsetter seg nedbygging i spesialisthelsetjnesten.

Vi må bedre hjelpetilbudet og sikre gode forebyggende tiltak innenfor alt fra arbeidsliv og oppvekst til rusforebygging. Helsetilbudet for de med psykiske lidelser skal være raskt tilgjengelig og integrert i folkehelsetilbudet for øvrig. Psykiske plager og sykdom varierer fra person til person, også innenfor samme diagnose. Alle bør behandles individuelt, ikke i standardiserte pakkeforløp.

Illustrasjon som symboliserer god mental helse. Illustrasjon

SV vil: