Oppdrett

Oppdrettsnæringen har opplevd stor vekst de siste årene. SV mener oppdrettsnæringen må bidra til lokal verdiskaping og drive uten å skade miljøet. SV vil stille strengere miljøkrav, beskytte villaksen og redusere andelen fôrimport. I tillegg må vi innføre en produksjonsavgift der inntekter i større grad tilfaller vertskommuner og fylker.  

SV vil: