Oppdrett

Oppdrettsnæringen har opplevd stor vekst de siste årene. SV mener at dersom oppdrettsnæringen skal vokse videre er det behov for en stor omstilling av næringen, både når det gjelder å kutte klimautslipp og påvirkning av lokalmiljøet. En utslippsfri oppdrettsnæring med god dyrevelferd, som ikke forurenser fjordene våre eller skader villaksen vil bidra positivt i en verden som trenger mer bærekraftig mat. Oppdrettsnæringen har et stort potensiale til å bli en del av en helhetlig bioindustriell verdikjede i Norge sammen med jord- og skogbruket, dersom ressursene brukes bedre.

De store eierne i oppdrettsnæringen har lenge levd godt av og høstet store verdier av fellesskapets ressurser. I tiden fremover skal de bidra mer til felleskapet over skatteseddelen.

SV vil: