Olje og gass

Olje og gass fører til klimaendringer. Verden har allerede funnet mer fossile ressurser enn vi tåler å hente ut om vi skal unngå ødeleggende klimaendringer. Norge har i femti år eksportert olje og gass, og dermed bidratt til enorme globale klimagassutslipp. Norge har et historisk ansvar for å både kutte utslipp i Norge, og bidra til utslippskutt internasjonalt. Et av de viktigste grepene er slutte å lete etter mer ny olje- og gass.

Dagens høye lete- og investeringstempo innen olje og gass gjør det vanskelig å få nok folk, kompetanse og kapital til den omstillingen som er nødvendig. For at overgangen til en utslippsfri og miljøvennlig økonomi samtidig skal sikre trygge arbeidsplasser, må den skje på en planmessig måte hvor det samtidig trappes ned på olje og gass.

SV vil

Emner