Karbonfangst og -lagring

Karbonfangst og -lagring er en teknologi for å fange CO2 som dannes gjennom forbrenning av fossilt brensel for å redusere global oppvarming. Når det er fanget, kan det lagres under jorda, for eksempel i gamle olje- og gassreservoarer, i stedet for å slippes ut i atmosfæren. Dette kalles også for CCS, Carbon Capture and Storage.

Denne teknologien er aktuell der det ikke er mulig å bli kvitt klimagassutslipp på annen måte, som i sementproduksjon og ved avfallsforbrenning. Karbonfangst på avfallsforbrenning kan også bidra til netto opptak av CO2 fra atmosfæren, som er nødvendig for å nå klimamålene. Norges mulighet til å lagre CO2 fra hele Europa på bunnen av Nordsjøen gjør at lagring, håndtering, transport og eksport av fangstteknologi gir store muligheter for norsk leverandørindustri og arbeidsplasser i Norge.

SV vil: