Fornybar energi

Fornybar energi spelar ei viktig rolle for å løyse problemet med menneskeskapte klimaendringar. Noreg må vidareutvikle dei fornybare energiressursane sine, utan at det går ut over naturmangfaldet.

SV sine forslag til løysingar: