Havvind

Flytende havvind kan gi store muligheter for energiproduksjon og et nytt norsk industrieventyr. SV mener det haster å komme i gang med å gi norsk leverandørindustri oppdrag innen havvind for å omstille seg vekk fra olje og gass. Dessverre tar ordinære prosesser for å bygge ut ny energiproduksjon med havvind lang tid, mens landene rundt oss allerede er langt foran oss. Derfor mener SV en løsning for å komme i gang raskt er å elektrifisere olje og gassplattformer med havvind. Det er mindre skala og tar mindre tid å få tillatelser til å bygge ut, samtidig som utslippene på sokkelen kuttes. Dette vil kreve noe ekstra kostander, men dette mener vi oljeselskapene har råd til å betale. Vi foreslår også å innføre en omstillingsavgift på olje og gassproduksjon, hvor pengene skal gå tilbake til oljesektoren øremerket investeringer som kutter utslipp som feks elektrifisering av produksjonen med havvind. Oljeselskapene skal produsere minst like mye kraft fra havvind som tappes av kraften fra land.

Havvind vil også være en avgjørende fornybar bidragsyter til norsk kraftbalanse i fremtiden. I utbyggingen av havvindparker er det viktig å stille strenge krav som tar hensyn til både artsmangfoldet i havet og andre næringer, spesielt kystfisket. SV ønsker at energiproduksjonen til havs skal skje med flytende havvind, og vil legge til rette for støtteordninger for dette i startfasen. Vi vil også stiller krav om at mest mulig av leveransene tilknyttet utbygging og drift skal gjennomføres av norske aktører. Samtidig må vi sikre at en vesentlig del av inntektene fra havvind tilfaller fellesskapet, gjennom beskatning og direkte eierskap.

SV vil: