Havvind

Flytende havvind kan gi store muligheter for energiproduksjon og et nytt norsk industrieventyr. Det er viktig å stille strenge krav som tar hensyn til både artsmangfoldet i havet og andre næringer, spesielt kystfisket. SV vil sørge for støtteordninger som kan stimulere til en effektiv utvikling av flytende havvind, noe som vil gi bedre vilkår for leverandørindustrien i Norge. Samtidig må vi sikre at en vesentlig del av inntektene fra havvind tilfaller fellesskapet, gjennom beskatning og direkte eierskap.

SV vil: