Hav

Norge er først og fremst et havland. Gjennom hele vår historie som nasjon har havnæringene vært bærebjelken for verdiskaping og inntekter. Å satse på maritim sektor, og gjøre den bærekraftig og utslippsfri gjør det til en viktig framtidsnæring, med stort potensial for eksport av teknologi og produkter.

SV vil: