Hav

Norge er et havland. Gjennom hele vår historie som nasjon har havnæringene vært bærebjelken for verdiskaping og inntekter. SV mener det er viktig å satse på maritim sektor og bærekraftig forvaltning av de marine ressursene og grønn omstilling. Maritim sektor vil være en viktig framtidsnæring for Norge, med stort potensial for eksport av fiskeriressurser, teknologi og produkter. Det er likevel viktig at all utvikling må skje på naturens premisser. Dette forutsetter gode miljøkartlegginger som ikke er utviklet i dag.

SV vil: