Frivillighet

Frivillige organisasjoner er et viktig bidrag til norsk demokrati og lokalt kulturliv. Uten frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som jobber frivillig vil mange viktige aktiviteter og tjenester i Norge rett og slett stoppe opp. Derfor ønsker SV å gi frivillige organisasjoner gode og forutsigbare rammebetingelser og stimulere til vekst og utvikling på frivillighetens egne premisser. Frivilligheten må få bruke mest mulig tid på aktivitetene og minst mulig på byråkrati.

SV vil: