Luftforurensing

SV mener vi må sikre folk ei luft det er trygt å puste i. Det må bli slutt på at folk blir bedt om å holde seg inne for at bilene skal kunne kjøre fritt.  Flere byer sliter med for høy luftforurensning. Barn, gravide, syke og eldre er særlig sårbare. Folk med allergi, astma, luftveislidelser får ekstra helseplager. Hjertesyke mennesker blir sykere og kan dø for tidlig. For Norge er det beregnet at trolig nærmere 1900 mennesker døde for tidlig i 2012 som følge av luftforurensing. Veitrafikken er hovedårsaken til den skadelige lufta. Også vedfyring i gamle ovner er et problem, i tillegg til utslipp fra industri og skip i havner. SV vil redusere biltrafikken i byområdene og i stedet satse på kollektivtrafikk, gående og syklende. I tillegg vil vi sikre at ni av ti nye biler som selges i 2021 er nullutslippsbiler.  For å bli kvitt de gamle vedovnene har vi i vårt alternative statsbudsjett foreslått å innføre en ordning hvor folk kan få støtte til å erstatte en gammel vedovn med en ny rentbrennende. 

SVs forslag til løsninger: