Finansiell åpenhet og skatt

Alle land er avhengig av inntekter for å sikre gode velferdsordninger, investeringer i infrastruktur og utvikling. Det krever blant annet god kontroll med banker og finansnæring. Godt utviklede skattesystemer er med på å sikre at selskaper betaler skatt i landene de opererer i.

Omfanget av skattekriminalitet i Norge er stort. Det gjøres svart arbeid for hundrevis av milliarder kroner i året i Norge. I tillegg kommer ulike former for skatteunndragelse og aggressiv skatteplanlegging.

Penger som rike eiere overfører til holdingselskaper, kan ende opp uten å noen gang beskattes i Norge. Dersom man bor ute i minst fem år uten å realisere aksjegevinster, vil skatteplikten til Norge opphøre. De rikeste 0,01 prosentene i Skandinavia unngår om lag 25 pst. av skatten de skulle betalt.

Når skatt unndras og unngås må resten av oss betale mer i skatt for å sørge for velferd og andre investeringer enn vi ellers hadde trengt. Men formuer som skjules, bidrar også til å opprettholde og finansiere en global svart økonomi, og dermed til den internasjonale kriminelle pengeflyten involvert i blant annet global narkotika- og våpenhandel.

I tillegg til skattekriminalitet, utgjør globaliseringa en utfordring for skattesystemene i det enkelte land. Multinasjonale selskaper flytter mellom land slik at de kan betale minst mulig skatt, og kompliserte selskapsstrukturer gjør det vanskelig for myndighetene å følge med.

Finansiell åpenhet er helt avgjørende for å lykkes i kampen mot skatteunngåelse og svart økonomi. Regelverket for utvidet land-for-land-rapportering (ULLR) må forbedres slik at det må rapporteres på all relevant informasjon.

SV vil:

Emner