Finansiell åpenhet og skatt

Skattesystemet bygger på to viktige prinsipper: 1) Penger som er tjent i Norge, skal beskattes i Norge. 2) Jo mer man tjener, jo større andel skatt skal man betale av inntekten.

Godt utviklede skattesystemer er med på å sikre at selskaper betaler skatt i landene de opererer i. Det krever også god kontroll med banker og finansnæring.

Omfanget av skattekriminalitet i Norge er stort. Det gjøres svart arbeid for hundrevis av milliarder kroner i året i Norge. I tillegg kommer ulike former for skatteunndragelse og aggressiv skatteplanlegging.

Penger som rike eiere overfører til holdingselskaper, kan ende opp uten å noen gang beskattes i Norge. De rikeste 0,01 prosentene i Skandinavia unngår om lag 25 pst. av skatten de skulle betalt.

Inntil nylig var det slik at om man flyttet ut av Norge, kunne man etter fem år realisere aksjegevinster opptjent i Norge uten å skatte av dem. Dette skattehullet har SV og regjeringen tettet slik at disse gevinstene aldri blir skattefrie. Vi jobber videre med en løsning for at verdiene skal beskattes i det øyeblikk man flytter ut av landet.

Når skatt unndras og unngås, må resten av oss betale mer i skatt for å sørge for velferd og andre investeringer enn vi ellers hadde trengt. Men formuer som skjules, bidrar også til å opprettholde og finansiere en global svart økonomi, og dermed til den internasjonale kriminelle pengeflyten involvert i blant annet global narkotika- og våpenhandel.

I tillegg til skattekriminalitet, utgjør globalisering en utfordring for skattesystemene i det enkelte land. Multinasjonale selskaper flytter mellom land slik at de kan betale minst mulig skatt, og kompliserte selskapsstrukturer gjør det vanskelig for myndighetene å følge med.

Finansiell åpenhet er helt avgjørende for å lykkes i kampen mot skatteunngåelse og svart økonomi. Regelverket for utvidet land-for-land-rapportering (ULLR) må forbedres slik at det må rapporteres på all relevant informasjon.

SV vil:

Emner