Skjulte penger, skatt og åpenhet

12 000 milliarder kroner (!) er i dag gjemt i skatteparadis. Selskaper og rike eiere driver i dag en vedvarende og effektiv krig mot skattlegging i følge Oxfam. De aller rikeste skjuler penger i kompliserte selskapsstrukturer for å unngå å betale skatt. Åpenhet er utrolig viktig for å sikre at også de aller rikeste må betale en rettferdig andel skatt.

Skattesystemet vårt bygger på to viktige prinsipper: 1) Penger som er tjent i Norge, skal beskattes i Norge. 2) Jo mer man tjener, jo større andel skatt skal man betale av inntekten. Vi trenger godt utviklede skattesystemer for å sikre at selskaper betaler skatt i landene de opererer i. For å få til det må vi ha god kontroll med banker og finansnæring.

I Norge skjer det også mye skattekriminalitet i Norge. Det gjøres svart arbeid for hundrevis av milliarder kroner i året i Norge. I tillegg kommer ulike former for skatteunndragelse og aggressiv skatteplanlegging.

Rike eiere i Norge kan i dag overføre penger til holdingselskaper og unngå å betale skatt. De rikeste 0,01 prosentene i Skandinavia unngår om lag 25 pst. av skatten de skulle betalt.

Inntil nylig var det slik at om man flyttet ut av Norge, kunne man etter fem år ta ut aksjegevinster opptjent i Norge uten å skatte av dem. Dette skattehullet har SV og regjeringen tettet slik at disse gevinstene aldri blir skattefrie. Vi jobber videre med en løsning for at verdiene skal skattlegges i det øyeblikket man flytter ut av landet.

Når skatt unndras og unngås, må resten av oss betale mer enn vi ellers hadde trengt i skatt for å bidra til for eksempel skole, helse og samferdsel. Men penger som skjules, bidrar også til å opprettholde og finansiere en global svart økonomi, og den kriminelle pengeflyten i for eksempel global narkotika- og våpenhandel.

I tillegg til skattekriminalitet, utgjør globalisering en utfordring for skattesystemene i det enkelte land. Multinasjonale selskaper flytter mellom land slik at de kan betale minst mulig skatt, og kompliserte selskapsstrukturer gjør det vanskelig for myndighetene å følge med.

Finansiell åpenhet er helt avgjørende for å lykkes i kampen mot skatteunngåelse og svart økonomi. Regelverket for utvidet land-for-land-rapportering (ULLR) må forbedres slik at det må rapporteres på all relevant informasjon.

SV vil:

Emner