Sosial dumping

Et organisert arbeidsliv med sterke fagforeninger, faglige rettigheter og tariffavtaler er avgjørende for å utjevne maktforholdene i arbeidslivet og hindre utnyttelse av arbeidsfolk. Stadig flere bransjer opplever arbeidslivskriminalitet, og derfor er det viktig å styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og tvangsarbeid. Sosial dumping må bekjempes gjennom å ta tilbake kontrollen over arbeidsmarkedet.

Sosial dumping betyr at folk jobber for langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er normalt i den aktuelle bransjen. Det kan også dreie seg om dårlige forhold sikkerhetsmessig. Arbeidsinnvandrere er oftere rammet av sosial dumping. Norge må ta tilbake retten til å styre vårt eget arbeidsliv, slik at arbeidsinnvandring skjer uten sosial dumping og press på lønnsnivået.

SV vil ha økt myndighetskontroll over arbeidslivet, styrkede rettigheter til fagbevegelsen og forenklede krav for allmenngjøring av tariffavtaler. Fagforeningene er viktige vaktbikkjer i arbeidslivet for å begrense og avsløre sosial dumping, derfor bør disse styrkes.

SV vil:

Les SVs forslag om Telemarksmodellen

Emner