Sosial dumping

Sosial dumping betyr at folk jobber for langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er normalt i den aktuelle bransjen. Det kan også dreie seg om dårlige forhold sikkerhetsmessig. Arbeidsinnvandrere er oftere rammet av sosial dumping.

Sosial dumping i arbeidslivet er både grov utnytting av folk i en sårbar situasjon og et uttrykk for hvor galt det kan gå når markedet får operere uten lovregulering og sterke fagforeninger og klubber på arbeidsplassene. Sosial dumping må bekjempes gjennom å ta tilbake kontrollen over arbeidsmarkedet. Svekkelsene av arbeidsmiljøloven må reverseres, og arbeidsløsheten bekjempes gjennom investeringer i stedet for skattekutt. Norge må ta tilbake retten til å styre vårt eget arbeidsliv, slik at arbeidsinnvandring skjer uten sosial dumping og press på lønnsnivået.

SV vil ha økt myndighetskontroll over arbeidslivet, styrkede rettigheter til fagbevegelsen og forenklede krav for allmenngjøring av tariffavtaler. Fagforeningene er viktige vaktbikkjer i arbeidslivet for å begrense og avsløre sosial dumping, derfor bør disse styrkes.

SV vil:

Les SVs forslag om Telemarksmodellen

Emner