Innstilling fra valgkomiteen

Publisert av: Martin Grüner Larsen Publisert: 01. februar 2023
Oppdatert: 01. februar 2023
Lesetid: ca. 2 min

SVs valgkomite innstiller enstemmig Kirsti Bergstø som ny partileder.

Kirsti Bergstø er enstemmig innstilt som ny leder for SV av den foreløpige valgkomiteen.

Last ned innstillingen her!Last ned

– Valgkomiteens medlemmer mener Bergstø har den politiske tyngden som skal til for å lykkes som leder, og står trygt i SVs politikk, sier Pål Julius Skogholt, som har ledet valgkomiteen.

– Komiteen har lagt vekt på en ledelse og et sentralstyre med ulik erfaring og kunnskap som utfyller hverandre godt. I denne innstillinga har vi tatt hensyn til geografi, kjønn, kunnskap og en balanse mellom erfaring og nye folk, sier han.

Komiteen innstiller også enstemmig på at Torgeir Knag Fylkesnes skal fortsette som nestleder.

Når det gjelder ny nestleder til å overta for Bergstø er komiteen delt.

– Vi har hatt mange gode kandidater til å bli nestleder. Vi står igjen med to svært gode kandidater, som begge vil kunne gjøre en utmerket jobb som nestleder for SV. Partiet vil stå seg godt uansett hvem som blir valgt, sier Skogholt.

Et flertall på fire innstiller på Lars Haltbrekken som ny nestleder i SV, mens et mindretall på tre foreslår Marian Hussein som ny nestleder.

Begrunnelsen fra flertallet (Heldal, Michelsen, Pasovic og Arneberg) for Lars Haltbrekken:

Lars vil bidra med lederkraft, og vil utfylle ledelsen politisk og organisatorisk. Valgkomiteens flertall vektlegger at Lars har solid organisatorisk kompetanse og kapasitet, med både ledererfaring og erfaring med forhandlinger, og han er debattsterk og synlig i media. Lars har et bredt nettverk i miljøbevegelsen. Både som leder av Naturvernforbundet og som Stortingsrepresentant for SV har naturvern og klimakamp stått sentralt for Lars, og han har lenge vært en viktig brobygger mellom naturvern- og klimahensyn. Han formidler meget godt SVs politikk på sentrale politikkområder som energispørsmål, strøm og miljø.

Begrunnelsen fra mindretallet (Skogholt, Hammer og Kvifte Andresen) for Marian Hussein er:

Marian er allerede en profil gjennom mange medieoppslag og debatter. Hun ble historisk som første stortingsrepresentant med afrikansk bakgrunn. Det er ikke opplagt at en som kommer som 10 åring fra Somalia til Norge, og som vokser opp på Stovner, skal ende opp som vara til Stortinget, sentralstyremedlem og stortingsrepresentant. Marian har jobbet hardt og grundig, og markert seg godt. SV trenger nye stemmer og nye profiler i ledelsen, skal vi kunne breie ut partiet og nå nye velgere. Marian vil representere og supplere dagens ledelse med en helt annen erfaring, og det mener vi norsk politikk trenger.

Valget av ny ledelse vil skje på SVs landsmøte 17-19. mars. Det vil da bli satt ned en ny valgkomite som skal levere den endelige innstillinga som landsmøtet skal stemme over.

Valgkomiteen har bestått av: