Sosialisme på norsk – SVs programkonferanse 2022

Publisert av: Endre Flatmo Publisert: 30. juni 2022
Oppdatert: 30. juni 2022
Lesetid: ca. 1 min

Sosialisme på norsk kommer ikke fra en bok eller en teori, men fra dype trekk og praksiser i norsk kultur og historie. Det handler om felleskap. Å løse utfordringer i felleskap, å bygge samfunn i felleskap. Et inkluderende felleskap. Det er den fellesskapelige tradisjonen sosialisme på norsk kommer fra, og som vi vil utvikle og styrke. 

Under SVs landsmøte i mars 2023, skal vi vedta nytt prinsipprogram for vår organisasjon. Programmet inneholder prinsippene som ligger til grunn for SVs tankegods og syn på verden. Hva er vår forståelse av fellesskap, demokrati, natur, makt, frihet, mangfold, solidaritet, marked og sikkerhet? Med disse prinsippene analyseres sentrale samfunnsområder, og langsiktige mål og strategier legges. 

Bli med på diskusjonene som blir viktige for både partiet og Norge framover! 

Konferanse blir arrangert på Blindern, Universitetet i Oslo, 29.-30. oktober.  

Følg med her for mer informasjon.