Program – Sosialisme på norsk

Lørdag 29. oktober 

 

10:30-11:15     Registrering og kaffe

Sted: Vestibylen – Georg Sverdrups hus

11:15-11:45    Åpning og presentasjon av forslag til nytt prinsipprogram

Prinsipprogramkomiteens leder og nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes  

Sted: Auditorium 1 – Georg Sverdrups hus

11:45-12:15     Åpningssamtale med Audun Lysbakken, leder i SV

Sted: Auditorium 1 – Georg Sverdrups hus

12:15-13:15    Den nordiske sosialismen

Sted: Auditorium 1 – Georg Sverdrups hus

NB: Denne bolken er på engelsk

Innlegg fra Pelle Dragsted, dansk forfatter, mangeårig aktivist og politiker. Han er tidligere medlem av Folketinget for Enhedslisten. Kommentarer fra Zack Exley, sentral rolle i kampanjen til Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) og har startet tankesmien New Consensus, som fronter en aktiv, statlig industripolitikk i USA for å sikre det grønne skiftet.

13:15-14:00    Lunsj

Sted: Vestibylen – Georg Sverdrups hus

14:00-15:30    Temabolker med programkomiteens medlemmer og eksterne innledere

Parallelle spor:

Demokrati & makt  

Innledning fra prinsipprogramkomiteen ved Freddy Øvstegård og Ragnhild Freng Dale.

Sted: Auditorium 1 – Georg Sverdrups hus – 456 plasser

Stat & velferd  

Innledning fra prinsipprogramkomiteen ved Nisrin El Morarbit.

Sted: Undervisningsrom 1 – Georg Sverdrups hus – 48 plasser

Frihet  

Innledning fra prinsipprogramkomiteen ved Solveig Skaugvoll Foss.

Sted: Arne Næss auditorium – Georg Morgenstiernes hus – 136 plasser

15:30-16:00    Benstrekk, kaffe og en liten matbit  

16:00-17:30    Temabolker fortsetter

Parallelle spor:

Økologi & økonomi 

Innledning fra prinsipprogramkomiteen ved Ebba Boye og Arne Vinje.

Sted: Auditorium 1 – Georg Sverdrups hus – 456 plasser

Arbeid

Innledning fra prinsipprogramkomiteen ved Sara Bell. 

Sted: Undervisningsrom 1 – Georg Sverdrups hus – 48 plasser

Frigjøring: feminisme, antirasisme og urfolksrettigheter

Innledning fra prinsipprogramkomiteen ved Synnøve Kronen Snyen, Nisrin El Morabit og Ragnhild Freng Dale. 

Sted: Arne Næss auditorium – Georg Morgenstiernes hus – 136 plasser

17:30              Program slutt for dagen

19:00               Hyggelig samling for de som vil på Faksen Bar

Sted: Faksen Bar, Nedre Slottsgate 6 – 19:00-21:00

Mulighet for å gå videre på Telefonkiosken Bar som ligger vegg i vegg.

Søndag 30. oktober   

09:00-09:30   Kaffe

09:30-12:00   Solidaritet, fred og sikkerhet

Sted: Auditorium 1 – Georg Sverdrups hus

Innledning fra prinsipprogramkomiteen ved Haitham El-noush og Sara Bell

Samarbeid i Europa for Sikkerhet og demokrati

Sikkerhet og trygghet i en militarisert verden

Fred er mer enn fravær av krig

12:00-12:30   Lunsj

Sted: Vestibylen – Georg Sverdrups hus

12:30-13:30   Sikkerhet og allianser

Sted: Auditorium 1 – Georg Sverdrups hus

Prinsipprogramkomiteen legger fram dissensene i programforslaget som går på sikkerhet og allianseforhold.

Innlegg og spørsmål fra salen.

13:30-13:45   Pause

13:45-15:00   Panelsamtale med de nordiske sosialistiske venstrepartiene: Hva vil vi med Norden?

Sted: Auditorium 1 – Georg Sverdrups hus

Samtalen ledes av Tone Foss Aspevoll, daglig leder i Agenda Rådgivning

15:00              Program ferdig – vel hjem

Kart

Universitetet i Oslo. kart

Universitetet i Oslo – kort vei fra Georg Sverdrups hus til Arne Næss auditorium i Georg Morgenstiernes hus.

Universitetet i Oslo. kart

Faksen Bar ligger sentralt i Oslo sentrum i Nedre Slottsgate 6.