Et budsjett for de mange – ikke for de få

Publisert av: Runa Røed Publisert: 15. november 2021
Oppdatert: 18. august 2022
Lesetid: ca. 2 min
I dag presenterer SV sitt alternative statsbudsjett, som er SVs grunnlag for forhandlinger med arbeiderpartiet og Senterpartiet. Forhandlingene starter i ettermiddag.

Barn på karusell. foto

–  Dette er SVs budsjett. Det er et budsjett med en tydelig retning, et tydelig prosjekt for forandring, for klima, velferd og rettferdighet. Det er det velgerne har bedt om, og det er det vi vil levere, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han er klar på at dette er SVs utgangspunkt, og at de viktigste sakene når partiet nå går i forhandlinger med regjeringen, er klima og fordeling.

– Vi har lagt fram et tydelig prosjekt, som gir det nye flertallet en rødgrønn farge og en retning. Dette er vårt helhetlige alternativ. I forhandlingene vi begynner seinere, må det selvfølgelig prioriteres ytterligere, sier han.

Da er det åpenbart hvor SV har tenkt å begynne, fortsetter Lysbakken.

– Det er godt kjent hvordan vi prioriterer. Vi gikk til valg på å redusere ulikheten i makt og rikdom, og på å få ned klimagassutslippene. Sånn kommer vi til å prioritere i disse forhandlingene også.

Sammen med finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski presenterer han budsjettet for pressen mandag.

– Syv av ti skattebetalere vil betale lavere skatt med SVs opplegg, fordi dette budsjettet omfordeler kraftig fra dem med mest til folk flest. Fra folk med store formuer, høye inntekter og dyre eiendommer til resten. Med et kraftig omfordelende skatteopplegg begynner vi å stoppe de urettferdige ulikhetene som vokser i Norge. Med dette opplegget får folk flest bedre råd, sier Kaski.

Hun mener budsjettet er godt der det trengs mest – på å utjevne forskjellene i Norge, og på å få oss inn i et rettferdig grønt skifte.

– Vi gjennomfører en massiv satsning på rettferdig grønt skifte. Vi kutter 30 milliarder i det grå og satser 40 milliarder på det grønne. Vi vil skape nye jobber og bygge Norge grønt, kutte klimautslipp og fordele rettferdig, fortsetter hun.

Samtidig er de sosiale politikkområdene like viktig, og Kaski trekker fram tannhelsereformen SV foreslår, samt gratis SFO i løpet av perioden.

– Fordi vi tør å omfordele mer fra landets aller rikeste kan vi også bygge ut og styrke velferden. Dette budsjettet starter en tannhelsereform som vil gjøre tennene til en del av kroppen i helsevesenet. Og vi gjør SFO gratis for førsteklassinger.  

Last ned SVs alternative statsbudsjett 2022 herLast ned

Noen utvalgte satsninger fra budsjettet:

Et rettferdig grønt skifte: Vi kutter 30 milliarder i fossile bidrag og setter 40 milliarder i grønne satsninger, som omstillingsfond for sokkelen, grønn investeringsbank og grønt investeringsselskap.  
Et rettferdig skatteopplegg: Tre av fire skattebetalere kommer bedre ut, og de aller rikeste bidrar mye mer.  
Tannhelse: Vi starter en tannhelsereform for å gjøre tennene til en del av kroppen.  
SFO: Vi gir første trinn i skolen gratis SFO. 
Usosiale kutt: Vi reverserer en lang rekke av Solberg-regjeringens usosiale kutt. 
Styrker velferden: Vi styrker kommuneøkonomien og grunnbemanningen i kommunene.  
Stoppe profitt i barnevern og barnehage: Vi begynner å fase kommersielle selskaper ut.