Kommunesammenslåing

SV vil sørge for at alle innbyggere har større innflytelse i lokalsamfunnet sitt. Befolkningen må være tett på de som tar beslutninger, og politiske prosesser må skje i åpenhet. Folk flest må sikres kort vei og åpne kanaler til sine folke- og tillitsvalgte. Derfor er SV mot denne regjeringas tvangssammenslåing av kommuner og vil at innbyggerne i kommunen skal få bestemme, enten gjennom folkeavstemminger eller kommunestyrene. Sterke kommuner skapes ikke ved tvangssammenslåing, men ved å sikre god kommuneøkonomi og sterkt lokalt selvstyre.

SV vil: