Industri

Norge er helt avhengig av en sterk industrisektor for å opprettholde velstand over tid. SV vil føre en aktiv næringspolitikk for å omstille Norge til en grønnere framtid. Norge er et land som er rikt på naturressurser og kunnskap. Disse fortrinnene kan brukes til å skape nye, bærekraftige arbeidsplasser og til å utvikle ny klimavennlig teknologi.

SV vil: