Energieffektivisering

Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. Energieffektivisering er derfor en sentral del i en framtidig energipolitikk. Det gjelder både i industrien, i det offentlige og for husholdningene. Spesielt innenfor bygg, men også transport og industri har vi et stort potensial for energieffektivisering. Energieffektivisering gjør boliger og bygg bedre å leve i, folk sparer penger, og en stor satsing på nye tiltak vil bidra til å skape arbeidsplasser i hele landet. Vi er avhengig av å redusere energiforbruket for å sikre en god kraftbalanse uten unødvendig tap av natur fram mot 2030.

SV vil: