Energieffektivisering

Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. Energieffektivisering er derfor en sentral del i en framtidig energipolitikk. Det gjelder både i industrien, i det offentlige og for husholdningene. Spesielt innenfor bygg, men også transport og industri har vi et stort potensial for energieffektivisering. Energieffektivisering gjør boliger og bygg bedre å leve i, folk sparer penger, og en stor satsing på nye tiltak vil bidra til å skape arbeidsplasser i hele landet. Vi er avhengig av å redusere energiforbruket for å sikre en god kraftbalanse uten unødvendig tap av natur.

Et problem med nasjonale støtteordninger til energieffektivisering er at pengene i stor grad har gått til personer med god råd. SV har fått gjennomslag for økt støtte til borettslag og sameier. Det gjør at mange flere får støtte til energieffektivisering.

SV vil: