Energieffektivisering

Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. Energieffektivisering må derfor være en sentral del i en framtidig energipolitikk. Det gjelder både i industrien, i det offentlige og for den enkelte. Spesielt innenfor bygg, men også transport og industri har vi et stort potensial for energieffektivisering. Energieffektivisering kan gjøre boliger og bygg bedre å leve i, og en stor satsing på nye tiltak vil bidra til å sikre arbeidsplasser lokalt i hele landet.

SV vil: