open menu

Valgkampskolering

SV si valkampskolering vil i år foregå digitalt, og blir gjennomført på Zoom av tilsette og tillitsvalde frå SV sentralt.

På denne sida finn du eit oversyn over dei ulike kursa, inkludert datoar og påmeldingsskjema.

Powerpoint-presentasjonen til nokre av dei til saman ni skoleringane vil også bli lagt ut etter at første kurskveld er gjennomført, slik at lokallag og/eller fylkeslag kan gjennomføre eigne skoleringar basert på desse.

Organisatorisk/grunnleggande valkampskolering:

  • Korleis planlegge valgkampen lokalt v/valkampleiar Kristian Fjellanger (9. februar og 9. mars), kampanjerådgjevar Henriett Røed (3. mai) og valkampmedarbeidar Torje Hausvik Olsen (1. juni).
  • Nettmøte med partileiar Audun Lysbakken om valkampbodskap (15. mars)

Påmelding til «korleis planlegge valkampen lokalt»
(Påmeldingsfrist to dagar før kurset, dvs. 7. februar, 7. mars, 1. mai og 30. mai).

Påmelding til nettmøte med Lysbakken
(Påmeldingsfrist 14. mars)

Skolering i sosiale medium (SoMe):

  • Grunnleggande kurs v/SoMe-rådgjevar Kristoffer Kinden (10. februar og 7. april)
  • Innhaldsproduksjon v/SoMe-rådgjevar Kristoffer Kinden og innhaldsprodusent Natalia Aakre (17. februar og 10.mars)
  • Annonsering v/SoMe-rådgjevar Kristoffer Kinden (17. mars og 5. mai)
  • Design og Brandmaster v/grafisk rådgjevar Silje Amundsen Faugli (24. mars og 7. juni)

Påmelding til kurs i Sosiale medium
(Påmeldingsfrist to dagar før kurset)

Politiske skolering:

  • Ein politikk for dei mange – ikkje for dei få v/nestleiar Kirsti Bergstø (3. mars, 13. april og 2. juni)
  • Eit rettferdig grønt skifte v/nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes (18. mars, 15. april og 10. juni)
  • For lokallagsleiarar: Hovudbodskap for valkampen v/partileiar Audun Lysbakken (11. mai)

Påmelding til politiske skoleringar
(Påmeldingsfrist to dagar før kurset)

Alle kurs blir gjennomført frå kl. 20 til kl. 21.

For generelle spørsmål om valkampskoleringa, kontakt eli.ulvestad@sv.no

Del dette