SVs gjennomslag siden stortingsvalget 2021

I 2021 gikk SV til valg på å gjøre noe med de to største utfordringene i vår tid: Miljøproblemene og den økende ulikheten. På denne siden kan du følge SVs gjennomslag.

Et rettferdig Norge

Les mer

Et rettferdig grønt skifte

Les mer

En rettferdig verden

Les mer

Et rettferdig Norge

Et rettferdig Norge

I en tid der kostnadene for folk blir høyere, samtidig som de rikeste blir stadig rikere, trengs en kraftfull fordelingspolitikk. 

Vi skal ha et Norge der du ikke blir blakk hvis du må gå til tannlegen, der SFO er gratis og der fellesskapet er der for hver eneste en av oss, hvis jobben ryker eller helsa skranter. De som har mest betaler mer skatt, mens de som har minst betaler mindre.

Derfor har SV siden valget i 2021 prioritert tiltak for å snu utviklingen og få ned ulikhetene i Norge.

Kirsti Bergstø. foto

Et rettferdig grønt skifte

Et rettferdig grønt skifte

Vår tid krever kraftfull handling, og sjelden har så mye stått på spill. Det er nå vi må løse de store miljøproblemene og den store ulikhetskrisen. Det er nå vi skal avgjøre hvordan vår felles framtid skal se ut.

Sammen skal vi løse klimakrisa, ta vare på naturen og jevne ut forskjellene i makt og rikdom. Høye klimamål har vist seg å ikke være nok, det haster med en grønn omstilling av norsk industri og arbeidsplasser, og kraftigere klimatilak.

Gjennom målrettede tiltak har vi siden valget i 2021 satt fart på det rettferdige grønne skiftet og fått på plass klimakutt.

Elektrisk ferge i fjord. foto

En rettferdig verden

En rettferdig verden

Det trengs en radikal omfordeling av makt og ressurser på global basis, både for å sikre alle mennesker et godt liv, og for å stanse miljøkrisen. Sosial utjevning må til både mellom land, og internt i land, for å sikre at økonomisk utvikling kan komme alle til gode. Krig og konflikt må forebygges gjennom en utvikling basert på mer rettferdig fordeling av verdens ressurser og gjennom fredsskapende arbeid. Det må gjøres store kutt i klimagassutslippene, og mest i de rikeste landene.

I møte med økende forskjeller i makt og rikdom, økende internasjonal uro, og klimaendringer som forandrer vårt livsgrunnlag, er det lett å miste motet.

Allikevel vet vi at en politikk for forandring – for rettferdighet, frihet og en løsning på miljøkrisa – ikke bare er nødvendig, men også mulig.

Bilde - Banner i tog med tekst