open menu

Søk organisasjonsfondet

Alle lokal- og fylkeslag kan søke om støtte til aktiviteter som øker aktiviteten og bedrer medlemstilbudet i organisasjonen.

Last ned retningslinjer for fondet her.
Last ned søknadsskjema her.

Del dette