open menu

Skoleringsopplegg

Her finner du politiske og organisatoriske presentasjoner til bruk for skolering i lokallag og fylkeslag.

Dere kan selv velge hvordan dere bruker og setter sammen presentasjonene slik at det blir hensiktsmessig for dere.

Ønsker dere å invitere en innleder til å holde en av presentasjonene, kan dere bestille en sentralist. Foredragsholdere er sentralstyremedlemmer og rådgivere på partikontoret og på Stortinget. Konseptet er laget for intern skolering, spesielt i forbindelse med valgkampforberedelser. Les mer om og inviter en foredragsholder her.

Ressursside om rettferdig fordeling

De økonomiske forskjellene øker. Det er på tide med forandring. SV ønsker et ny kurs i skattepolitikken og boligpolitikken, vi vil sikre trygge jobber og en velferdsstat som sikrer gode tjenester og en inkluderende fellesskole.

På ressurssiden finner du blant annet:

 

 

 

Ressursside om miljø

Klimaødeleggelsene er urettferdige og rammer dem som allerede har minst.Skal kloden overleve må vi redusere klimagassutslippene globalt, og Norge må gå i front. Vi må begrense oljeindustrien og få fart på en transportrevolusjon der miljøvennlige løsninger er framtiden.

På ressurssiden finner du blant annet:

  • Budskapsnotat
  • En presentasjon om SVs miljøpolitikk.
  • Vanlige spørsmål og svar
  • Miljørapporten

 

 

Ressursside om skole

Skolen trenger nok tid til å se hver enkelt elev og som ikke gir opp et eneste barn. En skole som gir alle mulighet til å lykkes i livet. Vi trenger en framtidsskole med flere lærere, en tillitsreform og mer praktisk og variert undervisning.

På ressurssiden finner du blant annet:

  • Budskapsnotat
  • En presentasjon om SVs skolepolitikk.

 

Organisatorisk skolering

Hvordan drive et lokallag? 

En presentasjon om organiasasjonsarbeid i lokallaga, særlig rettet inn mot lokallagsstyrer. Vi går blant annet gjennom lokallagets oppgaver, diskuterer hva som er god ledelse, ser på ulike lokallagsaktiviteter, administrasjon, verving, mediearbeid og medlemsoppfølging. Opplegget skal hjelpe lokallagsstyrene til å drifte lokallaget bedre og legger opp til mye diskusjon om lokallagsarbeid underveis.

 

 

Bli flere aktive og nye medlemmer i lokallaget

Ønsker dere å bli flere aktive medlemmer i lokallaget og lære mer om hvordan dere verver nye medlemmer? Vi lærer å jobbe strategisk med hvordan vi kan aktivisere og engasjere flere folk i lokallaget og gir konkrete tips til verving og nyrekruttering. Denne presentasjonen er særlig rettet inn mot skolering av lokallagsstyrer.

 

 

 

Politisk skolering

SV og EU/EØS-spørsmålet

Ønsker dere å øke kunnskapen om EU og SVs standpunkt til EU og EØS-spørsmål? Her lærer dere mer om EU, EUs funksjonsmåte og EUs institusjoner samt hvorfor SV er mot norsk EU-medlemsskap, og hva SV mener om EØS-avtalen.

Del dette