open menu

#50erikkenok

Her finner du tekst og bilder til sosiale medier til SVs opprop fra ordførere og varaordførere for å hente flere flyktninger.

Tekst: 

Bokmål:
Vi har ingen tid å miste. Vi har ingen å miste. SVs ordførere og varaordførere har en klar melding til regjeringen og  krever at Norge tar et større ansvar for å ta imot mennesker fra Moria. Det er en prekær situasjon og vi må vise hva som bor i oss. Les innlegget her: https://www.sv.no/blog/2020/09/11/det-haster-na/ #50erikkenok

 

Nynorsk:
Me har inga tid å miste. Me har ingen å miste. SV sine ordførere og varaordførere har ei klar melding til regjeringa og krev at Noreg tek eit større ansvar for å ta i mot menneske frå Moria. Det er ein prekær situasjon, og me må syne kva som bur i oss. Les innlegget her: https://www.sv.no/blog/2020/09/11/det-haster-na/ #50erikkjenok #50erikkenok

 

Se også nettsak med oppropet her: https://www.sv.no/blog/2020/09/11/det-haster-na/

 

Bilder til sosiale medier: 

Del dette