SVs hjertesaker

Bilde av Audun Lysbakken med utsikt til fjell og hav i bakgrunnen.

Et rettferdig grønt skifte

Forskjellene øker, og verden opplever en akutt klima- og naturkrise. Derfor må vi løse klimakrisen og stanse nedbyggingen av natur og dyrket mark. SV har en plan for hvordan vi kan få til dette på en rettferdig måte.

SV har lagt fram en plan for å kutte klimautslipp, bygge opp nye næringer, sikre arbeidsplasser og dele godene for å få ned de økonomiske forskjellene. SVs plan for rettferdig omstilling av Norge er en del av en global bevegelse på venstresiden som jobber for et rettferdig grønt skifte – A Green New Deal.

Det er bare gjennom å ta klimautfordringene på alvor, gjennom å innføre nye, grønne oppgaver til industrien, arbeidslivet og næringslivet vårt at vi kan ruste Norge for fremtiden. Hvis vi venter og venter og venter, tillater vi oss å være alt for oljeavhengig, og legger isteden grunnlaget for arbeidsløshet og industridød.

Både utslippene og forskjellene skal ned. Derfor skal vi innføre en grønn folkebonus sånn at folk med lave inntekter får de pengene de må betale i økte klimaavgifter tilbake. Vi skal stille miljøkrav som både kutter utslipp og skaper og bevarer arbeidsplasser. Vi må realisere det fantastiske potensialet vi har i Norge innenfor batteri-industri, havvind, grønn skipsfart, bio, hydrogen, karbonfangst og –lagring.

Hele landet skal involveres, og omstillingen av samfunnet må bidra til å redusere forskjellene i samfunnet og styrke velferden. Landet vårt er bygget på rikdom fra hav og jord, fjell og fjord. Sikrer vi en bærekraftig forvaltning og felles eierskap, kan naturen fortsette å gi oss mat, arbeidsplasser og gode opplevelser i uoverskuelig framtid.

SV vil:

Klimarapport: Hvordan kutte klimagassutslippene med 70 prosent? - Unge klimastreikere utenfor Stortinget. Fotografi

SVs klimarapport

Hvordan kutte klimagassutslippene med 70 prosent? Dette er SVs plan for hvor og hvordan vi skal kutte klimagassutslippene med 70 prosent innen 2030 og samtidig sikre et rettferdig grønt skifte.

Last ned klimarapport 2021

Et rettferdig Norge

Norge skal bli et mer rettferdig land. Vi skal ha et Norge der du ikke blir blakk hvis du må gå til tannlegen, der skolefritidsordningen er gratis og der fellesskapet er der for hver eneste en av oss, hvis jobben ryker eller helsa skranter. De som har mest betaler mer skatt, mens de som har minst betaler mindre. 

Vi har en plan for det, en plan for at folk skal ha en jobb å gå til, for ny velferd og for at de som har best råd også skal bidra mest.

Vi må fordele godene rettferdig. De som har mye, skal skatte mer og de som har lite skal skatte mindre. Det er både enkelt og rettferdig og gjør at vi har råd til felles velferd og viktige klimatiltak. Forskjellene i makt og rikdom skal ned!

SVs plan for å få ned forskjellene:

forside til ulikhetsrapport. Grafikk.

Regningen etter Solberg: Økt ulikhet i Norge

SV har utviklet en rapport som ser på hvordan åtte år med Erna Solbergs regjering har økt ulikhetene i Norge.

Last ned forskjellsrapporten (pdf)

Gode lokalsamfunn

Sentralisering og fraflytting fra distriktene bidrar til press på velferd, arealer og infrastruktur i byen. God bypolitikk og god distriktspolitikk forsterker derfor hverandre og utgjør et helt nødvendig samspill i arbeidet for å bekjempe ulikhet og miljøproblemer.

SVs motsvar til sentralisering er nærhet. Det er ingen naturlov at distriktene utarmes og rammes av fraflytting, det er et resultat av politiske valg. SV vil innføre en nærhetsreform slik at beslutninger og offentlige tjenester flyttes nærmere folk.

Kamp mot sentralisering og flytting fra landsbygda til byene, tjener både by og land. En god distriktspolitikk og gode lokalsamfunn forutsetter aktive offentlige grep om næringsutvikling, transport og velferdstilbud. En god distriktspolitikk må ha virkemidler som er tilpasset behovet i ulike lokalsamfunn og regioner. Den må omfatte utforming av attraktive steder og bomiljø, klimatilpassing, næringsutvikling, offentlige tjenester, kulturtilbud, transport og infrastruktur.

SV vil: