open menu

Rasisme og diskriminering

Rasisme er å dele mennesker inn i ulike grupper og rangere de etter verdi. Til ulike tider har rasismen rettet seg mot forskjellige grupper.

I Norge i dag ser vi mange former for rasisme og diskriminering, somrasisme rettet mot muslimer, antisemittisme mot jøder, rasisme og fordommer rettet mot mennesker av afrikansk opprinnelse og romfolk. Rasisme og diskriminering er med på å skyve folk utenfor samfunnet, med store konsekvenser for den enkelte. SV vil motarbeide rasisme og diskriminering på alle samfunnsarenaer, og rette en særlig innsats mot diskriminering på boligmarkedet og i arbeidslivet gjennom en streng håndheving av antidiskrimineringslovverket.

SV vil:

  • Arbeide for et samfunn der alle står fritt til å utøve tro og livssyn, og der det finnes en levende dialog om religion. Samtidig står vi fast på retten til å kritisere de kreftene som i religionens navn ønsker å føre samfunnet i konservativ retning.
  • Bekjempe rasisme og diskriminering, antisemittisme og islamofobi.
  • Tydeliggjøre dagens «rasismeparagraf». SV vil endre straffeloven slik at § 185, kjent som rasismeparagrafen, tydeligere skiller mellom frie ytringer og faktisk hatefull og truende atferd, og gjør det lettere å rettsforfølge sistnevnte.
  • Gjennomgå politiets praksis med utlendingskontroll for å hindre at den fungerer diskriminerende.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter