open menu

Politi og etterforskning

Sammenlignet med mange andre land er Norge et trygt land å bo i. Likevel opplever mange kriminalitet og utrygghet.

Tidspress og trange rammer tvinger politiet til å prioritere kriminalitet som er lett å oppklare, samtidig som de ofte må nedprioritere viktige saker og forebyggende arbeid, som å fange opp ungdommer som er på vei inn i kriminelle miljøer.

Vi vil at politiet skal være der folk trenger dem, og at de skal stoppe kriminaliteten før den finner sted. Derfor har SV vært i mot politireformen fordi vi ikke tror at en sentralisering av funksjoner i politiet vil føre til mer og bedre politiarbeid der folk bor. SV vil ha et ubevæpnet politi i tråd med anbefalingen fra regjeringens utvalg, og er i mot utglidningen hvor politiet oftere og oftere blir bevæpnet.

I et moderne, trygt samfunn er det uakseptabelt at så mange utsettes for voldtekt og overgrep. Når slike saker blir nedprioritert, er det ofte fordi andre saker er lettere å oppklare. SV mener at politi og rettsvesen må ha nok ressurser til å forebygge og etterforske vold- og voldtektssaker, og at dette må prioriteres høyere innenfor dagens rammer. Som mange andre land har Norge blitt utsatt for terror, og ifølge myndighetene øker faren for terrorisme. De nye truslene krever nye svar og en styrking av sikkerhetstjenestene. SV mener vi skal være forsiktige med å innføre etterforskningsmidler som gjør at samfunnet kan masseovervåkes slik som kabelovervåkning kalt digitalt grenseforsvar.

SV vil:

  • Styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet, hvitvasking og korrupsjon.
  • Styrke innsatsen mot seksuelle overgrep, grov vold og vold i nære relasjoner.
  • Sikre nærpolitiet der du bor. Alle skal ha tilgang på et politikontor, og politibetjenter, i sitt nærmiljø.
  • Kraftig styrke voldtektsgruppa i KRIPOS.
  • Lovfeste barnehus i hvert fylke. Alle barn som utsettes for vold og overgrep skal ha en trygg havn.
  • Styrke PSTs satsning på cyber-forsvar gjennom midler som ikke innebærer masseovervåkning.
  • Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet påfører samfunnet hvert år enorme kostnader. SV har derfor det alternative statsbudsjettet for 2017 lagt inn en satsning til Økokrim og arbeidstilsynet for å avdekke kriminalitet på disse områdene.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter