open menu

Kommuneøkonomi

Det er kommunene som leverer de aller fleste velferdstjenestene i det norske samfunnet slik som skole, barnehage og eldreomsorg. Derfor er det et mål for SV å styrke kommuneøkonomien betydelig, for å sikre et godt velferdstilbud i hele landet.

SV har derfor foreslått å styrke kommunesektoren med 6 milliarder kroner mer i 2019 enn det regjeringen foreslo. Denne prioriteringen er mulig fordi vi prioriterer velferd over skattekutt til dem som har mest fra før. Med SVs kommuneøkonomi vil kommunene dermed få et større handlingsrom enn i dag. På den måten kan lokalvalg handle om hvordan velferden skal forbedres framfor å handle om hva som skal kuttes.

SV vil:

  • Styrke kommuneøkonomien.
  • Gi kommunene mulighet til å gjøre kommunale avgifter avhengige av inntekt. I dag rammes husholdninger med lav skatteevne uforholdsmessig hardt av høye og regressive avgifter.
  • Innføre mulighet for deltakende budsjettering i kommuner og bydeler, det vil si at innbyggerne skal få mulighet til å gi innspill i budsjettprosessen. Slik får innbyggere muligheten til å delta mer aktivt i utformingen av sitt lokalsamfunn.

Her kan du lese SVs forslag til kommuneøkonomi for 2019

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter