open menu

Fraværsgrense

Fra skoleåret 2016/2017 ble det innført en nasjonal grense for udokumentert fravær. Elever kan ha udokumentert fravær på 10 prosent per fag. Skolen kan bruke skjønn opp til 15 prosent før eleven nektes vurdering i faget. Målet om å redusere udokumentert fravær fra undervisningen, deles av alle partier. Ingen elever får den undervisningen de trenger uten å være til stede i klasserommet.

Ofte er det komplekse årsaker til at en elev har høyt fravær. Det kan handle om motivasjon, mistrivsel, psykiske problemer eller en vanskelig familiesituasjon. En rigid fraværsgrense er ikke veien å gå for å få disse på skolen. I stedet trengs nærvær, motivasjon, hjelp til livsmestring og tilrettelagt undervisning i skolen. For skoler som driver særskilt tilrettelagt opplæring, kan en rigid maksgrense stå i veien for arbeidet med å få flere til å gjennomføre utdanningen.

Vi er særlig bekymret for frafallet på yrkesfag som er på hele 45 prosent og for guttene går utviklingen feil vei. Særlig på yrkesfag noen av fagene har så få årstimetall, at fraværsgrensen fort slår inn. For fag som har 56 timer undervisning i løpet av året, og der undervisningen er lagt til dobbelttimer, vil to dagers fravær være tilstrekkelig til at halvårsvurdering ikke kan gis. Fraværsbestemmelsen er dermed vesentlig mindre fleksibel enn egenmeldingsreglene i arbeidsmiljøloven.

SV vil:

  • Fjerne fraværsgrensa
  • Endre forskrift til opplæringslova slik at skoleeier tillegges myndighet til å utvise skjønn i enkelttilfeller om fravær.
  • At egenmelding fra foreldre/foresatte, eller myndige elever, godkjennes som gyldig dokumentasjon for fravær ved sykdom og andre velferdsgrunner i inntil tre dager.

Les også: Heldagsskolen og lærere

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter