open menu

Avkriminalisering

Samfunnets ressurser må brukes på oppfølging og hjelp til dem som trenger det, ikke først og fremst straff og isolering. Ingen får noe bedre liv av å bli straffet på toppen av alle andre problemer.

Rusmiddelmisbruk er et samfunnsproblem, ikke et individuelt problem. Mange som sliter med rusproblemer har psykiske problemer eller de har vært utsatt for overgrep. SV mener det ikke gir noen mening i å straffe denne gruppen for å få bukt med narkotika. I stedet må samfunnets ressurser vris over til forebygging og behandling.

Straffetrusselen står i veien for oppfølging av ungdom og utsatte grupper. Ungdom med rusproblemer kan vegre seg for å søke hjelp hos voksenpersoner i frykt for konsekvensene av eventuelle lovbrudd. Ungdom som blir straffet kan oppleve dette som svært stigmatiserende. Da risikerer vi at samfunnets reaksjon fører til at ungdom falle fra.

Det har blitt hevdet at avkriminalisering hindrer samfunnet i å følge opp ungdoms rusbruk. Dette er feil. Det er fullt mulig å gripe inn overfor ungdom, akkurat som samfunnet i dag har mulighet til å gripe inn mot ungdom som drikker alkohol, selv om det ikke er forbudt å drikke alkohol for ungdom under 18 år.

Vi trenger ikke forbud for å redusere rusmiddelbruken. Vi har greid å bekjempe både røyking og alkoholbruk blant unge uten å bruke forbud som virkemiddel. Det er ikke påvist noen sammenheng mellom graden av forbud i et land og nivået på bruken av rusmidler.

SV vil:

  • Arbeide for å avkriminalisere bruk og besittelse av ulovlige rusmidler.

 

Les også: Rusomsorg

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter