open menu

Arbeidsløshet

Å ha jobb gir økonomisk trygghet og makt over eget liv. Det er derfor alvorlig både for landet og for innbyggerne at arbeidsløsheten er høy. Mens arbeidsløshet tidligere ble forstått som et samfunnsproblem, har dette, som så mange andre utfordringer i vår tid, blitt individualisert: har du ikke jobb, forteller samfunnet deg at det er fordi det er noe galt med deg. SV mener at vi som samfunn må ta ansvar når det er få jobber. God arbeidsmarkedspolitikk handler både om å sikre folk muligheten til økonomisk trygghet når man står uten jobb, og å stimulere til jobbskaping i offentlig og privat sektor for å sikre at folk har en jobb å gå til. Vi må også ta tilbake kontroll over arbeidsmarkedet, som har blitt kraftig avregulert under Høyre-Frp-regjeringen.

SV vil:

  • Motvirke arbeidsløsheten i næringene tilknyttet oljeindustrien gjennom målrettede tiltak mot arbeidsledighet, overføring av teknologi og investeringer fra olje til andre næringer og plugging av oljebrønner i Nordsjøen.
  • Innføre en reell ungdomsgaranti, som gir rett til arbeid, utdanning eller arbeidsrettet aktivitet i 90 dager for unge under 25 år. Høy arbeidsløshet rammer unge spesielt hardt, det trengs derfor sterkere tiltak for å bidra til at ungdom kommer i arbeid.
  • Endre handlingsregelen for bruk av pensjonsfondet. SV vil bruke mindre oljepenger for å sikre fondet for kommende generasjoner, men mer i periodene der det trengs motkonjunkturpolitikk for å bekjempe arbeidsløshet. Arbeidsløsheten bekjempes gjennom investeringer i stedet for skattekutt.
  • Gi ekstra tilskudd til kommunene for å sette i gang og forsere bygging av infrastruktur og offentlige byggeprosjekter når arbeidsløsheten er økende eller høy.
  • Åpne for å ta utdanning i perioder der man mottar dagpenger, slik at man kan være i aktivitet i perioder med arbeidsløshet.
  • At mottakere av arbeidsavklaringspenger får vurdering og tiltak raskere enn i dag, for å unngå lengre perioder med arbeidsløshet eller manglende deltakelse i utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak.
  • Reversere svekkelsene av arbeidsmiljøloven.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter