open menu

Abort

Retten til selvbestemt abort står sterkt i Norge og skal aldri rokkes ved. Det skal være opp til den enkelte kvinne å bestemme over egen kropp. SV vil utvide retten til å bestemme selv fra uke 12 til uke 16.

Vi vet at møtet med abortnemndene er tøft for mange, selv om nemndene også gjør en god jobb, og at det er forskjeller mellom landsdelene. Avgjørelsen om å ta abort eller ikke, skal være opp til kvinnen og ikke en nemnd som skal vurdere om kvinnen har «gode nok» grunner. Vi vil også at det skal gjennomgås hvordan de få kvinnene som trenger abort etter uke 16 kan ivaretas bedre.

Retten til selvbestemt fosterreduksjon er et valg svært få kvinner så langt har  benyttet seg av. SV mener at en innskrenkelse av denne retten er å redusere kvinners rett til selvbestemmelse.

SV vil styrke kvinners rett til selvbestemt abort internasjonalt. Kvinners rettigheter er under press fra konservative krefter og land, og i mange land ser vi at abortrettighetene møter sterk motstand. Mangel på trygge aborttilbud hindrer ikke aborter. Alternativet til trygg abort er oftere en usikker abort med risiko for liv og helse, både for mor og barn. 47 000 kvinner dør hvert år som følge av utrygge aborter, de aller fleste i utviklingsland. Mange jenter og kvinner lever med smerter og skader etter å ha utført aborter på seg selv. SV vil at Norge skal øke støtten til arbeidet for å sikre rett til trygge aborter internasjonalt.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter