Studentkampanje

I perioden 10.august – 1.september setter vi opp studentkampanje.  Vi kjører da en kampanje i flere flater over en periode på tre uker, og håper også at studentlag og lag på studentsteder blir med på kampanjen. Aldersgruppa som studenter er, er en veldig viktig målgruppe for oss i det kommende valget. 

Hovedpunkter i kampanjen:

Dette er skissen for hvordan vi se for oss disse tre uke.  

Materiell

Løpeseddel på bokmålLast ned
Løpeseddel på nynorskLast ned
PlakatLast ned