Samenes nasjonaldag 2024

Hilsen med flagg på lulesamisk, nordsamisk, pitesamisk, skoltesamisk, sørsamisk, umesamisk

Hilsen fra Kirsti på lulesamisk, nordsamisk, pitesamisk, skoltesamisk, sørsamisk, umesamisk

Løpesedler (PDF) til trykk og print: