Arbeidsliv

Notat om lærerstreikenLast ned
Notat om hovedtariffoppgjør og tillitsreformLast ned
Skjenkebevilling og tarifflønnLast ned
Heltid i kommuneneLast ned
Forslag til utspill om heltidLast ned
Deltidstall for 2018Last ned
Leserinnlegg: 1. mai på bokmålLast ned
Leserinnlegg: 1. mai på nynorskLast ned
Oversikt over arbeidsledige – desember 2020Last ned
Lokalt innlegg om sosial krisepakkeLast ned