Saker til behandling

På denne siden finner man informasjon om sakene som skal behandles på landsmøtet og oppdaterte sakspapirer samt skjema for levering av endringsforslag.

Saksliste

Klikk her for samlet oversikt over alle frister til landsmøtet.

Sak 1: Konstituering

Her vil landsstyrets innstilling på blant annet tidsplan, redaksjonskomiteer og forretningsorden komme.

Landsstyrets forslag til forretningsorden.

Sak 2: Prinsipprogram

Landsstyrets forslag til prinsipprogram.

Landsstyrets innstillinger på endringsforslag til prinsipprogrammet.

Delegasjoner kan be om at landsmøtet voterer over forslag som har en enstemmig innstilling fra landsstyret, og fremme nye forslag, innen 1. mars 2023. Med delegasjoner forståes her de enkelte fylkesdelegasjonene, sentralstyret og Sosialistisk Ungdom.

Sak 3: Uttalelser

Lokallag, fylkeslag, utvalg og medlemmer av landsstyret kan fremme forslag til uttalelser. Forslag til uttalelser må fremmes innen 19. februar 2023. Innkomne uttalelser legges ut på nettsiden mandag 20. februar 2023

Klikk her for skjema for levering av forslag til uttalelser.

Lokallag, fylkeslag, utvalg og landsmøtedelegater kan fremme endringsforslag til innkomne uttalelser fra 20. februar 2023. Frist for å fremme endringsforslag til uttalelsene er 5. mars 2023

Landsstyret innstiller på hvilke av de foreslåtte uttalelsene som skal behandles av landsmøtet på landsstyremøtet 1. mars 2023.

Landsstyrets innstilling til sikkerhetspolitisk uttalelse.

Klikk her for skjema for levering av endringsforslag til sikkerhetspolitisk uttalelse.

Sak 4: Vedtekter

Innkomne endringsforslag til vedtektene.

Gjeldende vedtekter – linjenummerert.

Sak 5: Beretning

Landsstyrets beretning for 2021 og 2022.

Sak 6: Regnskap

Landsstyrets innstilling på behandling av regnskap for 2021 og 2022 vil bli lagt ut her 16. mars 2023.

Sak 7: Valg

Innstillingen fra den forberedende valgkomiteen.