open menu

Det var våre forfedre og formødre som bygde velferdsstaten Norge. Det er fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, fiskerne, småbrukerne, radikal ungdom og partiene på venstresida som de siste hundre åra har løftet vanlige folk ut av fattigdom og til trygge arbeidsplasser og gode velferdsordninger. De bygde det norske fellesskapsamfunnet. De bygde Folkets Hus.

Les omtale i Stjørdalens blad

Del dette