Landsmøte 2021

SVs 24. ordinære landsmøte blir avholdt 23. - 25. april 2021. Møtet blir gjennomført digitalt med en produksjon fra Hamar.

Saksliste til møtet

*Vedtektene slår fast at landsmøtet skal behandle uttalelser jfr. § 7-4. Landsstyret innstiller på at landsmøtets behandling av innkomne uttalelser består i at de oversendes landsstyret grunnet digital gjennomføring av landsmøtet.

Spørsmål angående landsmøtet kan rettes til landsmøtesekretær Endre Flatmo: endre.flatmo@sv.no