Audun Lysbakken

Audun Lysbakken 43 år. Brosteinsbarn frå Bergen, nå bosatt på Holmlia i Oslo. Stortingsrepresentant for Hordaland. Leiar i Sosialistisk Venstreparti. Tar kampen for dei mange – ikkje for dei få.