Audun Lysbakken

Partileiar, stortingsrepresentant og 1. kandidat for Hordaland valkrins

Parlamentarisk leiar, Medlem av utanriks- og forsvarskomiteen
Epost: audun.lysbakken@stortinget.no
Telefon: 23 31 30 32

Audun Lysbakken 43 år. Brosteinsbarn frå Bergen, nå bosatt på Holmlia i Oslo. Stortingsrepresentant for Hordaland. Leiar i Sosialistisk Venstreparti. Tar kampen for dei mange – ikkje for dei få.