Anne Lise Fredlund

Anne Lise Fredlund bor på Lillehammer, men kommer opprinnelig fra Søndre Land. Hun har lang fartstid i SV, både nasjonalt, i fylkeslag og i lokallag, blant annet som medlem av SVs nasjonale faglige utvalg, nestleder av Oppland SV, leder av Gjøvik SV og distriktssekretær for Hedmark og Oppland SV. I 2019 ledet hun Innlandet SVs organisasjonsutvalg. i 2020 ble hun valgt som fylkesleder og landsstyremedlem.Fredlund har representert SV i fylkestinget og fylkesutvalget siden 2014, vært medlem i fellesnemnd for Innlandet, og har bred erfaring fra en rekke styreverv gjennom 20 år. Fra 2004-2006 var hun Oppland fylkeskommunes første elev- og lærlingeombud. Nå jobber Anne Lise som tannhelseassistent, samtidig som hun tar master i pedagogikk. Fredlunds hjertesaker er oppvekst, livsmestring og forvaltning – helst sett i sammenheng.