Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er en pågående katastrofe, og det ødelegger mange liv. Begynnelsen på 2024 har vist oss de mest dramatiske og dystre utfallene av denne typen vold. Derfor har det vært viktig for SV å styrke både poltitets oppføling, organisasjonene på feltet og tiltak krisesentre og lokal oppfølging. Vold i nære relasjoner rammer er et felles ansvar å stoppe. Det krever både langsiktig arbeid, forebyggende arbeid, og akutt innsats for de som blir utsatt for vold eller som utøver vold og ønsker hjelp.

SV har flere gjennomslag i arbeidet mot vold i nære relasjoner:

I forhandlinger med regjeringen har SV fått gjennomslag for en rekke tiltak og forbedringer, deriblant:
– Sikret gratis reise til krisesentre
– Lovfesting av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal sendes på høring
– Styrket påtale og arbeidet med omvendt voldsalarm med, og tilskudd til Statens barnehus med om lag 85 mill
– Tiltakspakke til organsiasjoner og tiltak som jobber i førstelinje som Vold- og overgrepslinja, Krisesentersekretariatet og støtte til foreldre
– Satt ned et voldtektsutvalg som leverte sine anbefalinger i 2024

 

SV jobber for en ny krisesenterlov, som må innebære en vesentlig styrking av dagtilbud, krav om nærhet og bemanning. Voldteksutvalgets anbefelinger må følges opp, med nødvendige midler og tiltak. Kommuner som ikke har på plass en handlingsplan mot vold i nære relasjoner må starte arbeidet så snart som mulig.