Strøm

I dag styres tilgangen gjennom et marked, og Norge er tett koblet med det europeiske markedet. Når Russland har strupet tilgangen på gass, samtidig som Europa opplever en historisk tørke, har det ført til at prisene har løpt løpsk, uten at det er gjennomført tiltak for å styre markedet. Dette har også påvirket Norge, og presset opp de norske prisene på strøm. SV mener vi må ta politisk kontroll over dette markedet for å sikre lavere og stabile strømpriser på sikt.  

Det er likevel avgjørende å sørge for at folk kan betale regningene sine – allerede i morgen. Derfor har SV sørget for å gjøre den midlertidige strømstøtten til folk flest bedre, i forhandlinger med regjeringen. Nå når strømprisene nye rekorder, og derfor vil SV jobbe for at husholdningene skal få dekket 100 % av prisen over 50 Øre kwh for forbruk opp til 1000 kwh, og 80 % av prisen over 50 Øre de neste 2000 kwh, i tillegg vil vi sikre mer støtte til utsatte grupper.  Det løser likevel ikke det underliggende problemet med hvorfor prisene er så høye som de er.  

SV vil jobbe for å få markedet og prisene under kontroll, samtidig som vi bedrer forsyningssikkerheten. Det vil vi gjøre på følgende måte:  

Ta strøm av markedet og gi langsiktige kontrakter  
De fleste kjøper i dag strøm til såkalt spotpris, basert på prisen i markedet. De færreste har avtaler om faste priser. I industrien er det derimot vanlig med lange kontrakter til en rimelig pris. Vi vil sørge for at også husholdninger og næringsliv kan kjøpe strøm til en langsiktig pris. Det foreslår vi å gjøre gjennom å avvikle strømsalgselskapene og opprette et statlig selskap. Målet er at dette selskapet kan kjøpe strøm direkte fra de som produserer den, i stedet for fra børsen, og dermed tilby langsiktige fastpriskontrakter til folk flest.  

Ta kontroll på eksporten og importen  
I Norge produseres det ofte et overskudd av strøm av vannkraft. Overskuddet blir solgt til andre land gjennom utenlandskabler, og det gjør at vi kan importere strøm når vi har et underskudd, for eksempel i tørre år.  Det er ingen helhetlig kontroll med når strømmen skal selges, og det gjør at vi selger ut vannkraften når prisene i utlandet går opp, noe som gjør at prisen på strøm i Norge øker når kraftprisen i Europa øker.  Det vil SV endre på.   

SV vil derfor at vi begrenser eksporten slik at krafta ikke selges ut når prisen i andre land er høy, slik at vi ikke får høy prissmitte til Norge.  Sørge for høy nok magasinfylling i Norge slik at vi ikke risikerer rasjonering. Se på muligheten for en «Norgespris» hvor vi skiller ut prissettingen på strømmen som brukes i Norge, fra prisen på det som selges til utlandet.   

Bruke mindre strøm gjennom energieffektivisering   
Russland presser Europa gjennom å holde tilbake på gass. Det har forstyrret hele kraftmarkedet, og presset opp prisen på strøm. Samtidig haren historisk tørkesommer gjort forsyningene enda dårligere. Det viktigste for å motvirke dette er å legge til rette for å bruke mindre strøm. Det sparer natur og klima. SV vil derfor ha en kraftfull satsing på mer energieffektivsiering, hvor vi sørger for at alle som ønsker å gjøre hjemmene sine mer energieffektive har krav på støtte eller lån fra staten, slik at alle kan få mulighet til å gjøre grep som sparer strøm i eget hjem, også de som har lite midler.  

Produsere ny energi
SV ønsker å pålegge oljeselskapene å produsere havvind tilsvarende kraften de trenger til elektrifisering. På den måten unngår vi at plattformene øker prisene på kraft i Norge. Samtidig ser SV det store potensialet i solenergi på bygg, som kan gi økt kraftproduksjon uten økte arealinngrep. Av samme grunn støtter SV også vindkraft i industrialiserte områder.  

Prioritere strømmen   
Samfunnet kommer til å bruke mer strøm fremover fordi det er nødvendig å erstatte fossil energi som olje og gass med elektrisitet. Men det er ikke uendelig med strøm, og det er derfor viktig at vi bruker strømmen på det som gir arbeidsplasser, verdiskapning og kutter i klimautslipp. SV vil derfor gå fra «først til mølla» prinsippet og heller prioriterer hvem som skal få knytte seg til nettet fremover, basert på kriterier om hva som bidrar mest til utslippskutt, arbeidsplasser og verdiskapning.


SV vil:

Last ned delebilder til sosiale medier