Strøm

Strømmarkedets svingninger har gitt oss store konsekvenser som er usosiale og uakseptable, både fordi de er en tung belastning for mange husholdningers økonomi, og fordi de truer grunnlaget for norsk industri. SV vil at samfunnet skal ta kontroll med strømmen, se på strøm som en kritisk infrastruktur, og sikre varige, overkommelige og forutsigbare priser for folk og næringsliv.

De høye strømprisene er et resultat av ideen om at strømmen skal flyte fritt i et marked, og at prisen kun skal basere seg på hva markedet er villig til å betale. Strakstiltakene for å kompensere for høye strømpriser var helt nødvendige, og SV forhandlet før jul 2021 fram en rekke forbedringer i regjeringens forslag, både når det gjelder økt kompensasjon til alle husholdninger og ekstra støtte til de som har minst. Nå må vi bruke våren på å få forhandlet frem faktiske endringer i hvordan vi styrere strøm og energi.

SV vil:

Last ned delebilder til sosiale medier