Statlig eierskap

Staten må ta den ledende rollen i å gjennomføre en grønn og rettferdig omstilling. Staten skal drive aktivt eierskap for å sikre bærekraftige investeringer. Historisk har statlig eierskap vært en viktig pådriver for industrialisering, sysselsetting og velferd i Norge. Skal vi i fellesskap klare å få til omstilling både kan og må statlige selskaper gå i front.

SV vil at samfunnets ressurser og infrastruktur skal tilhøre fellesskapet og bidra til verdiskaping som gagner alle. Det statlige eierskapet inntekter til fellesskapet og muligheten til å sette viktige standarder for miljø, menneskerettigheter og åpenhet i markedet. SV vil ha en mer ambisiøs eierskapspolitikk.

SV vil:

Emner