Statlig eierskap

Statlig eierskap er ikke svaret på alle utfordringene i den grønne omstillingen. Men eierskapet kan spille en avgjørende rolle i å ta lederskap for en rask og rettferdig omstilling. Eierskapet i dag forvalter verdier over 1000 mrd kroner hvor flere av de største selskapene som for eksempel Equinor, Yara og Hydro er tungt eksponert mot fossil energi. Mener staten alvor med sine klimaplaner, har den et særlig ansvar for å gjennomføre en rask og troverdig grønn omstilling av eierskapet. Da må staten aktivt styre selskapene i riktig retning og sikre omstillingen.

Eierskapet er også godt egnet til gå foran i når nye verdikjeder skal etableres for å ta ned risiko for andre private selskaper og bygge opp sunne verdikjeder. Historisk har statlig eierskap vært en viktig pådriver for industrialisering, sysselsetting og velferd i Norge. Skal vi i fellesskap klare å få til omstilling både kan og må statlige selskaper gå i front.

Eierskapet har vært viktig for å sikre fellesskapet inntekter fra viktige industrier. Det er avgjørende at eierskapet omstilles mot grønne verdikjeder slik at felleskapet også vil nyte godt av inntektene til fremtidens industri. SV vil at samfunnets ressurser og infrastruktur skal tilhøre fellesskapet og bidra til verdiskaping som gagner alle.

Eierskapet kan også gå foran i verdikjeder og markeder for å sette standarder for åpenhet, menneskerettigheter og arbeidsvilkår.

Det er viktig å aktivt styre det eksisterende eierskapet i grønn retning, men staten bør også sikre eierskap i det nye grønne næringslivet som bygges.

SV vil:

Emner