Smittevernloven

I en krise må en regjering har fullmakter til å handle raskt for å beskytte befolkningen. Derfor er det viktig at vi har en smittevernlov som gjør det mulig å handle raskt for å begrense smitte. Men også i krisetid må vi ha et mål om normal lovbehandling, åpenhet og meningsbrytning. SV vil derfor endre smittevernloven for å sikre mer parlamentarisk kontroll av inngripende tiltak

SV har fremmet en rekke forslag om å endre smittevernloven slik at inngripende tiltak skal komme til behandling i Stortinget, enten før de vedtas, eller umiddelbart etterpå. SV har også forslått å sikre at alle nasjonale tiltak innenfor loven skulle ut på høring, gitt at det var tidsmessig forsvarlig, og at regjeringen skulle pålegges å fremme det faglige grunnlaget for nasjonale vedtak innenfor smittevernloven.

SV vil: