Seksuell trakassering og voldtekt

Alle mennesker skal slippe å oppleve ubehagelige, nedverdigende og truende seksuelle tilnærmelser. Kamp mot seksuell trakassering er en viktig sak for SV som et feministisk parti. Alle mennesker har rett på et liv fritt for overgrep og voldtekt. Voldtekt er en alvorlig krenkelse som kan gi alvorlige fysiske og psykiske skader. I tillegg er voldtekt et stort samfunnsproblem som kan framkalle redsel og frarøver frihetsfølelsen til personer.

I dag ser vi en enorm økning i antall anmeldelser, men politiet sliter med å få etterforsket og løst sakene. Det er heller ikke flere saker nå enn før som kommer til domstolene. Dette er en stor utfordring. SV vil ha et taktskifte i etterforskningen av slike saker. Vi skal ha et samfunn der folk lever fritt og beveger seg uten frykt.

SV vil:

Les mer om seksuell trakassering på ung.no

Har du blitt voldtatt eller kjenner noen som du vil hjelpe, ta kontakt med DIXI – ressurssenter for voldtatte

Emner