Plastforureining

SV vil gå til kamp mot den auka plastforureininga. Allereie i dag ser vi konsekvensar av plastureininga. Mellom 9-14 tonn plast havnar i havet kvart år. Ein finn plastavfall i fordøyelsessystemet til både fisk og fugl og forskare tror at mikroplast kan gå inn i blodomlaupet. Dette kan få store konsekvensar.

SV vil: