Plastforureining

SV vil gå til kamp mot den auka plastforureininga. I 2050 kan det vere meir plast enn fisk i verdshava om vi ikkje får redusert plastforsøplinga drastisk. Allereie i dag ser vi store konsekvensar av plastureininga. Ein finn plastavfall i fordøyelsessystemet til både fisk og fugl.

SV har fått gjennomslag på Stortinget for tiltak mot ei stor kjelde til mikroplast, nemleg gummigranulat frå kunstgrasbaner. Det skal innførast regelverk som påbyr effektivt oppsamlingsutstyr på alle kunstgrasbaner.

SV vil: